เดลล์ ชูธงรบปรับกลยุทธ์การขายรับตลาดไอทีเดือดปี 57

เดลล์ ชูธงรบปรับกลยุทธ์การขายรับตลาดไอทีเดือดปี 57

   กรุงเทพฯ – 19 มีนาคม 2557 – เดลล์ ประเทศไทย ลั่นกลองศึก จัดทัพใหม่ ผนึกพาร์ทเนอร์รุกช่องทางการขายรอบทิศชูโซลูชั่นครบวงจร พร้อมเปิดตัวผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่ กุมบังเหียนธุรกิจทั้งคอมเมอเชียล และคอนซูเมอร์นายอึง เทียน เบ็ง รองประธาน บริษัท เดลล์ ประจำภาคพื้นเอเชียใต้ กล่าวว่า การออกจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อดำเนินธุรกิจในลักษณะของบริษัทจำกัด หรือ Private Company ทำให้เดลล์ในปัจจุบันกลายเป็นบริษัท start-up ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีเจ้าของที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ หรือ entrepreneurial spirit อย่างแท้จริง การออกจากตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดบทใหม่ในการดำเนินธุรกิจให้กับเดลล์ในการต่อยอดเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำโซลูชั่นส์ทางไอทีแบบครบวงจรเชิงลึกอย่างสมบูรณ์ ที่สำคัญ การกลับมาเป็น private company ในครั้งนี้ เดลล์มีความยืดหยุ่นที่เพิ่มมากขึ้นในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมที่จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อเร่งกลยุทธ์ในฐานะการเป็นบริษัทจำกัด (private company) เดลล์พร้อมที่จะลงทุนเพิ่มมากขึ้นในด้านของการวิจัย และพัฒนา ควบคู่ไปกับการสร้างฐาน และความแข็งแกร่งในตลาดเกิดใหม่ (emerging market) ทั่วโลก และรวมถึงกระตุ้นการเติบโตของธุรกิจพีซี แทบเล็ต และบริการด้านเวอร์ชวล คอมพิ้วติ้ง และที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนเพื่อขยายทีมการขาย (sales force) และเพิ่มพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่าย (channel partnerships) เพื่อให้สามารถสนับสนุน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น“สำหรับเดลล์ พันธมิตรคือส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ และต่อกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในองค์รวม เดลล์ให้ความสำคัญต่อสัมพันธภาพ และต่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งของพันธมิตรที่มีต่อความต้องการของลูกค้า และต่อโซลูชั่นส์ที่เป็นที่ต้องการจากภาคธุรกิจ เมื่อลูกค้าของเราสามารถเติบโต และประสบความสำเร็จ พันธมิตรก็จะเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดจะมีผลต่อการเติบโต และความสำเร็จของเดลล์เช่นเดียวกัน” นายอึง เทียน เบ็ง กล่าว
โดยในปีงบประมาณ 2014 ของเดลล์ (เริ่มต้นกุมภาพันธ์ 2013 - มกราคม 2014) พันธมิตร (Channel) คือ 1 ใน 3 ของรายได้ระดับองค์กรทั่วโลกของเดลล์

 


นายอโณทัย เวทยากร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) และผู้จัดการทั่วไป ภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของเดลล์ในระดับโลก เดลล์ ประเทศไทยได้ปรับกลยุทธ์ในส่วนของการดำเนินธุรกิจ และช่องทางการจัดจำหน่าย (Channel strategy) ใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นในด้านการขยายตลาด และการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของเดลล์ และในส่วนของพันธมิตรให้ดีขึ้นกว่าเดิมไปพร้อมกัน (Better Together)
จากเดิมที่เน้นการจำหน่ายตรงผ่านทีมขายของเดลล์เป็นหลัก ในปีนี้ เดลล์จะปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นการจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ (เอสไอ) และดิสทริบิวเตอร์ ที่จะช่วยนำเสนอโซลูชั่นส์แบบครบวงจรให้กับลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้ตามบ้านในกลุ่มคอนซูเมอร์ ไปจนถึงองค์กรระดับกลาง และระดับเล็ก (SMEs) และองค์กรขนาดใหญ่ในระดับเอนเทอร์ไพรส์
“การปรับกลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่ายในครั้งนี้ ไม่เพียงมีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของเดลล์ในภาพรวม หากแต่รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรในการเดินหน้าเพื่อขยายฐานการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วให้กับลูกค้าในการเข้าถึงโซลูชั่นส์ของเดลล์ รวมถึงได้รับการดูแลจากพันธมิตรของเดลล์ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด เมื่อการทำตลาดส่วนใหญ่เป็นการดูแลโดยพันธมิตรช่องทางธุรกิจ เดลล์จะสามารถให้บริการเพื่อการพัฒนาทางธุรกิจให้กับลูกค้าในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น” นายอโณทัย กล่าว
ทั้งนี้ เดลล์คาดว่าการจัดกระบวนทัพใหม่นี้จะไม่เพียงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และเร็วขึ้น แต่ยังจะช่วยขยายฐานลูกค้าภายในประเทศได้มากยิ่งขึ้น “เหนือสิ่งอื่นใด เดลล์ ประเทศไทย มีความชัดเจนในหลักการที่ต้องการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของไทยสามารถนำเอาเทคโนโลยีแบบครบวงจรของเดลล์ไปช่วยต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค” นายอโณทัย กล่าว
พร้อมกันนี้ เดลล์ได้ประกาศแต่งตั้งนายธเนศ อังคศิริสรรพ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย เพื่อดูแลภาพรวมการดำเนินธุรกิจของเดลล์ ประเทศไทยทั้งในส่วนของคอนซูเมอร์ และธุรกิจองค์กรไปพร้อมกัน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปีในธุรกิจไอที และกว่า 10 ปีในการทำงานร่วมกับเดลล์ เดลล์เชื่อมั่นว่านายธเนศจะสามารถเชื่อมต่อประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในด้านพาร์ทเนอร์ การฝั่งดูแลการดำเนินธุรกิจในกลุ่มคอนซูเมอร์มาปรับให้เป็นเชิงกลยุทธ์ด้านเอ็นเตอร์ไพรซ์ เพื่อการเติบโตของเดลล์ ประเทศไทยในภาพรวมได้เป็นอย่างดี.