ตามรอยพระนางจามเทวี กราบพระดีแห่งล้านนา

เรื่อง คนนอกกรอบ
ภาพ วีระศักดิ์ ภักดี
เอื้อเฟื้อการเดินทางโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) สำนักงานตาก โทร.๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑-๓


การ เดินทาง มิใช่การรีบไปให้ถึงจุดหมาย หากแต่ละก้าว เราได้อันใด จากสองข้างทางที่ ต้องเดิน ...เส้นทางถนน ที่ดี มักมีคนใช้บริการอย่างมาก ใช้ม้าเหล็กควบตะบึ่ง มุ่งไปให้ถึงจุดหมายอย่างรวดเร็ว การเดินทางแบบที่กล่าวมาข้างต้นมิใช้ วิถีทางในการเดินทาง ในครั้งนี้ของนายเอกเขนก สาเหตุสืบเนื่องมาจากวันนี้ เราจะเดินทาง บนทางสัญจร ที่น้อยคนจะมาใช้บริการ แต่ในอดีตที่ผ่านมา ผู้คนมากมาย หรือผู้ที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย มักจะใช้ทางน้ำ ล่องเรือเดินทาง เพื่อให้ถึงจุดหมาย...และหากจะบอกว่าเป็นเส้นทางตำนาน เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ ก็คงไม่ผิดอะไร เพราะวันนี้เราเอาตำนาน มาร้อยเรียง มาสืบค้น มาเป็นข้อมูลเดินทาง โดยเรียกการเดินทางครั้งนี้ว่า ตามรอยพระนางจามเทวี กราบพระดีแห่งล้านนา ในประเทศไทย...
พระนางจามเทวีใน อดีตสายน้ำปิง คือเส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่เชื่อมโยงอำนาจ อารยธรรม ระหว่างอาณาจักรล้านนา และศูนย์กลางอำนาจแห่งที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ตำนานการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำปิง ได้แก่ ขบวนเสด็จของพระนางจามเทวี กษัตริย์ยาพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 พระนางได้จากกรุงละโว้ ทรงนำข้าราชบริพาร บัณฑิต พระเถระ ช่างฝีมือต่างๆ ร่วมขบวนกว่า 7,000 คน เสด็จทางเรือ ทวนสายน้ำปิง รอนแรมผ่านขุนเขา นานกว่า 7 เดือน เพื่อไปสร้าง นครหริภุญชัย หรือเมืองลำพูนในปัจจุบัน ซึ่งการเดินทางในครั้งกระโน้น ทำให้มีเรื่องราวเล่าขาน เป็นตำนานพื้นบ้านที่คงอยู่คู่สายน้ำปิง มาจนถึงปัจจุบัน...

จังหวัดตาก จุดนัดพบบ่าย คล้อยตะวันยังไม่ตกดิน เราเดินทางมาถึงจุดนัดพบที่ เขื่อนภูมิพล จุดนี้ เป็นแหล่งที่ สายน้ำปิง ถูกกักเก็บไว้ใช้ยามหน้าแรง รวมถึง ระบายน้ำออกพอประมาณ กับที่เกษตรกรจะใช้ พอเดินตามทางเดินลงไปทางด้านหน้าเขื่อนทางทิศตะวันตก ก็จะเห็นเรือลาก-เรือนแพ นงนภัสทัวร์ จอดอยู่ เรือลำนี้สะอาด โอ่โถงสวยงาม เป็นเรือที่เราจะใช้ไปชมความงดงามบนสายฝั่งน้ำ ที่มากมายด้วยเรื่องราวอารยะธรรม ที่หลอมรวมมาอย่างยาวนาน บนสายน้ำปิงสายน้ำยังคงสวยงาม สงบ งดงามตามธรรมชาติ


วันนี้ทิวผาภูเขา วิธีชีวิตชาวประมงเหนือเขื่อน ยังคงดำเนินไปตามธรรมชาติหลาย คนอินเลิฟกับสภาพแวดล้อมที่ได้พบเห็น จวบจนค่ำถึงดึกหลายคนก็ยังไม่นอน การเดินทางบนสายน้ำเราจะใช้เวลาพักค้างคืนบนเรือนแพ หนึ่งคืน


พอ ตื่นเช้า ก็จะไปทำบุญใส่บาตรตามวัดที่อยู่ใกล้ๆสายน้ำ หลายวัดที่มีแรงศรัทธามาสร้างมาบูรณะถาวรวัตถุ สถาปัตยกรรมก็งดงามตามกำลัง จากในแหล่งน้ำที่ผ่านมา เราได้ไปไหว้พระดีได้ชมความงดงามอีกลายสถานที่ ที่สำคัญ เช่น แหล่งโบราณคดีเก่าแก่ 
-ผาสามเงา


-วัดพระธาตุแก่งสร้อย
- ถ้ำช้างร้องปีนี้น้ำน้อย เรือแพ ลากเรามาได้แค่ จังหวัดลำพูน แถวจุดขึ้น
ที่ อช.แม่ปิง บ้านก้อท่า จะสิ้นสุดการเดินทางบนสายน้ำของพวกเราจาก จุดนี้เป็นการเดินทางบนทางบก เราจะเดินทางไปเมืองเก่าแก่ที่สุดทางภาคเหนือ ซึ่งเคย ถูกเรียกว่า นครหริภุญชัย ด้วยความงดงามของแหล่งโบราณคดีมากมาย เราจะไปชม วีถีชาวพื้นถิ่น ที่ยังคงเคร่งครัดศรัทธาในศีล ที่อยู่ใกล้เคียงกับวัด เช่น
-วัดพระพุทธบาตรห้วยต้ม
-ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
-วัดพระพุทธบาทผาหนาม- ครูบาขาวปี
-วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ในหลายสถานที่ที่เราไปชมมานั้น มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำนานแห่งพระนางจามเทวี ซึ่งเคยมีตำนานกล่าวขานมาอย่างยาวนาน จากการพูดคุยกับ
นายสุรินทร์ ติเพียร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานตาก 
ได้ กล่าวว่า จังหวัดตากเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาในอดีต ที่ควรค่าแก่ความสนใจ สืบค้นหลายเรื่องราว รวมถึง เรื่องตำนานแห่งพระนางจามเทวี ซึ่งเคยเสด็จ โดยเรือพระที่นั่ง จากกรุงละโว้ เพื่อไปครองเมือง หริภุญชัย เสด็จตามเส้นทางล่องน้ำแม่ปิง จากเมืองตาก สู่จังหวัดลำพูน จากเส้นทางดังกล่าว ทำให้เกิดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ที่ควรค่าในการเรียนรู้ ของอดีตกาล และเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน รวมถึงหากมาสองจังหวัดนี้แล้วเราก็สามารถ เชื่อมโยงเส้นทางไปได้ถึง
จังหวัดลำปาง
ไป ชมความงดงาม วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านเมืองมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวไว้ว่าตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย...
จาก การเดินทางแบบไม่เร่งร้อนไปบนสองฝั่งอารยะธรรมแห่งสายน้ำปิง เป็นที่ทราบได้ว่า หากแม้นไม่เร่งร้อน หากแมนได้หยุดชม ก็จะได้อะไรมากมาย ที่ทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง จากเส้นทางที่ต้องเร่งเร็ว...
ข้อมูลจำเพราะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานตาก โทร 0 5551 4341-3
แพนงนภัส โทร 0 5589 1115 หรือ 0 2993 5710