“สวัสดีปีใหม่ ”

“สวัสดีปีใหม่ ”สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำโดย วิภาดา  ตู้จินดา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , ศรณธร  ศรีพารา  เจ้าหน้าที่อาวุโส สถาบันวิจัยฯ  มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ บุญรอด  โบว์เสรีวงศ์  กรรมการบริหาร โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ – สุขุมวิท 20 .