หนุนเที่ยวไทย-กัมพูชา

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เข้าพบนายตัง โสเชียตกฤษณา (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดพระสีหนุวิลล์ และผู้บริหาร หารือความเป็นไปได้ที่จะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทย – กัมพูชา ในเส้นทาง ตราด - เกาะกง - สีหนุวิลล์ ตามเส้นทาง R10  เพื่อส่งเสริมแนวความคิด ทู คันทรี วัน เดสติเนชั่น มีกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวกัมพูชา และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทำงานหรือท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว ได้เดินทางข้ามแนวชายแดนเพื่อพักผ่อนในวันหยุด  ณ จังหวัดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา.