ร่วมเป็นจิตอาสา

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก สภากาชาดไทย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ดร. ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท.  ร่วมกับจิตอาสาจากที่ต่างๆ ช่วยกันบรรจุสิ่งของลงถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากฯ เพื่อส่งไปช่วยราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและอีสาน ณ กรมทหารราบที่ 11 บางเขน