ททท.สำนักงานสุรินทร์ ขอเชิญร่วมสืบสานงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

            จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอขุขันธ์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงาน รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง    ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์    พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

   

นางสาวธมลวรรณ  เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่างานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอขุขันธ์และชาวจังหวัดศรีสะเกษที่มีเชื้อสายเขมรได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน งานจัดขึ้นในช่วงแรม 15 ค่ำเดือน 10 เป็นประเพณี       สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่เดิมนั้นจะประกอบพิธีเฉพาะในครอบครัวและชุมชน ต่อมาได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่และทำให้ผู้คนได้รู้จัก ปัจจุบันได้จัดงานบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) อำเภอขุขันธ์ ภายในงานได้จัดพิธีกรรมต่างๆ และมีของเซ่นไหว้ให้ผู้คนได้รำลึกถึงบรรพบุรุษการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชาว อำเภอขุขันธ์ ตลอดจนการใช้ประเพณีให้เป็นสายใยผูกพันในครอบครัว

            กิจกรรมในงานประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ 1.ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้พิธีเซ่นไหว้อนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดสำรับเครื่องเซ่นไหว้  2.การแสดงแสง สี เสียงตำนานการสร้างเมืองขุขันธ์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา พิเศษ ปีนี้มีการ แสดงโขนเมืองขุขันธ์

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • • เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ โทร. 0 4567 1022 โทรสาร. 0 4567 1601
  • • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 โทรสาร. 0 4451 8530 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://www.tourismthailand.org/surin www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672