โอกาสมาถึงแล้ว! Huawei ร่วมกับ ARIT เปิดแข่งขันชิงความเป็นเลิศทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย  “Huawei  ICT Competition Thailand 2018-2019”เพื่อเฟ้นหาสุดยอดตัวแทนไทย สู่การแข่งขันระดับโลก 

“Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019” เวทีการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย ครั้งแรกในประเทศไทย เปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชันความสามารถชิงความเป็นเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยที่มีทักษะในการติดตั้งและดูแลด้านระบบเครือข่ายไปแข่งขันบนเวทีระดับโลก

ในงาน Huawei ICT Competition 2018 Global Final ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมได้มีโอกาสในการร่วมงานกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี  (ประเทศไทย)  จำกัด

 บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่  (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด บริษัทชั้นนำเรื่องการฝึกอบรมและศูนย์สอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล จัดทำโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับเวทีโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการพบปะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และยังช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านเครือข่าย (Network) ให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจะได้เรียนรู้และสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ของบริษัท Huawei พร้อมเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Huawei Routing & Switching จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Huawei ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทดสอบใบประกาศนียบัตรระดับสากลของ Huawei และได้โอกาสในการร่วมงานกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่  (ประเทศไทย)  จำกัด พร้อมรับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Huawei / บัตรกำนัล / ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเงินสนับสนุนตลอดการเดินทาง

 สำหรับประกาศนียบัตรที่ใช้ในการแข่งขัน คือ HCNA (Huawei Certification Network Associate)

เป็นประกาศนียบัตรรับรองความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่าพื้นฐาน และการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง  ซึ่งหัวข้อการสอบ หลักสูตร HCNA ประกอบด้วย

- ระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน

- เทคโนโลยีระบบเครือข่าย LAN , WAN , Routing

- การบริหารจัดการระบบเครือข่าย

- ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

- การจัดการ IP Address

- การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

 โดยเวทีการแข่งขัน Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

เว็บไซต์: https://www.huaweiacad.comFacebook: @hwict.th 

โทรศัพท์:  02-682-6350 ต่อ 571 , 543 , 544 , 525

Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความสนใจ และมีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อค้นหาเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Huawei ICT Competition 2018 Global Final ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 1. 1. แนะนำโครงการ

บริษัท Huawei ผู้นำด้านข้อมูล การสื่อสาร และผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับโลก สำหรับใบประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ Huawei นั้นได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นให้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อยกระดับใบประกาศนียบัตรด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม ICT ให้แข็งแกร่ง

ประกาศนียบัตรระดับสากล Huawei Certification

Huawei Certification เป็นใบประกาศนียบัตรระดับสากล ที่ให้การรับรองด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ด้านการพัฒนา ICT ด้านผู้ให้บริการในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเชิงลึกสำหรับนักเทคนิค และผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน Huawei Certified ภายในภาคอุตสาหกรรม ICT

ดังนั้น บริษัท Huawei ประเทศไทย ได้ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด บริษัทชั้นนำเรื่องการฝึกอบรม และศูนย์สอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล จัดทำโครงการ "Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับเวทีโลก จึงขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. 2. วัตถุประสงค์โครงการ

2.1.      เพื่อสร้างการพบปะ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

2.1.1.  สำหรับผู้ชนะการแข่งขันจำนวน 3 ลำดับแรก ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Huawei Global Competition ณ ประเทศจีน

2.1.2.  ผู้ชนะการแข่งได้มีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสเทคโนโลยี ใหม่ของบริษัท Huawei

2.1.3.  ได้พบปะกับตัวแทนผู้การแข่งขันจากตัวแทนประเทศต่างๆ

2.2.      เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเครือข่าย (Network) ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

2.2.1.  ได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Huawei Routing & Switching จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Huawei

2.2.2.  ได้รับสิทธิ์ ในการเข้าร่วมทดสอบใบประกาศนียบัตรระดับสากลของ Huawei โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2.3.      ได้โอกาสในการร่วมงานกับ บริษัท HUAWEI (THAILAND)

2.4.      ได้รับรางวัล เช่น โล่รางวัล โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Huawei และบัตรกำนัล

 1. 3. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

3.1.      นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกคณะทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย

3.2.      นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เคยเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขัน Huawei ICT Competition Global มาก่อน

 1. 4. ประกาศนียบัตรที่ใช้ในการแข่งขัน

HCNA คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่าพื้นฐาน และการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

หัวข้อการสอบ หลักสูตร HCNA ประกอบด้วย

o          ระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน

o          เทคโนโลยีระบบเครือข่าย LAN, WAN, Routing

o          การบริหารจัดการระบบเครือข่าย

o          ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

o          การจัดการ IP Address

o          การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HCNA Certification ตามลิงค์ด้านล่าง:

http://support.huawei.com/learning/Certificate!showCertificate?pbiPath=term1000025450&id=Node1000004560

 1. 5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 2. 6. รูปแบบการแข่งขัน

ขั้นตอนที่ 1: การรับสมัคร และการลงทะเบียน ฟรี

(ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2018)

 • • นักรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.huaweiacad.com

(คู่มือการลงทะเบียนตามที่แนบ)

 • • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับแบบทดสอบฝึกฝนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบในรอบคัดเลือก

(คู่มือการเข้าใช้แบบทดสอบฝึกฝนตามที่แนบ)

ขั้นตอนที่ 2: รอบคัดเลือก (Local Certification)

(ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2018 – มกราคม 2019)

 • • ข้อสอบรอบคัดเลือกจัดทำโดย บริษัท Huawei ข้อสอบเป็นแบบทดสอบออนไลน์, ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบดังกล่าวเรียกว่า "Local Certification" ซึ่งหัวข้อในการทดสอบจะประกอบด้วยเรื่องRouting & Switching, Network Security และ WLAN
 • • โครงการจะทำการคัดเลือกนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 200 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Huawei Camp Thailand Competition ต่อไป

หมายเหตุ:

-           ประกาศผลการการคัดเลือกในเดือน มากราคม 2019

-           นักศึกษาที่เข้าทดสอบข้อสอบ Local Certification จะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 3: รอบการแข่งขัน Huawei Camp Thailand Competition

(เดือนกุมภาพันธ์ 2562)

            รอบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับเวทีโลก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • • นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 200 คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาจำนวน 3 วันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรม ,การทดสอบแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล
 • • ผู้ที่ผ่านการทดสอบและมีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะได้รับสิทธิ์ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน “Huawei Global Competition” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัล: 

 1. 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โล่รางวัล, โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Huawei รุ่น P20, บัตรกำนัล และตั๋วเครื่องบินไป-กลับจีน และเงินสนับสนุนตลอดการเดินทาง
 2. 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โล่รางวัล, บัตรกำนัล} ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจีน และเงินสนับสนุนตลอดการเดินทาง
 3. 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โล่รางวัล, บัตรกำนัล, ตั๋วเครื่องบินไป-กลับจีน และเงินสนับสนุนตลอดการเดินทาง
 4. 4. รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ เหรียญรางวัล

ประโยชน์เพิ่มเติม:

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 คน ได้โอกาสเยี่ยมชมบริษัท Huawei (Thailand) เพื่อเยี่ยมชมเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ Huawei พร้อมทั้งยังได้รับโอกาสพิจารณาเข้าทำงาน

ขั้นตอนที่ 4: รอบชิงชนะเลิศระดับโลก “Huawei Global Competition” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

(เดือนพฤษภาคม 2561)

 1. 7. ข้อมูลการติดต่อนางสาวจุฑานันทน์ ทองแพ

โทรศัพท์: 02-682-6350 ต่อ 501โทรศัพท์มือถือ: 087 509 6391

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line: @hwict-th