กัมพูชา 2559 ตอนที่ 1

 

กัมพูชา 2559 ตอนที่ 2

กัมพูชา 2559 ตอนที่ 3

กัมพูชา 2559 ตอนที่ 4

ณ.ด่านซ้าย แดนดินถิ่นผีตาโขน

ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล นครศรีธรรมราช

เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย

ลาวเหนือ-เดียนเบียนฟู-เวียดนาม

เดียนเบียนฟู-เวียดนาม

เชียงตุง ตอน 1

เชียงตุง ตอน 2

เชียงตุง ตอน 3

เขมร ตอน 1

เขมร ตอน 2